SMILE ART

DENTAL

STUDIO

MI SMO...

GDE SMO...

CENOVNIK

0. Stomatološki pregled ..............................................

1. Vađenje mlečnog zuba.............................................

2. Vađenje parodontopatičnog zuba...........................

3. Vađenje zuba............................................................

4. Komplikovano vađenje zuba....................................

5. Zalivanje fisura zuba ................................................

6. Glas jonomer ispun-mali..........................................

7. Glas jonomer ispun-srednji......................................

8. Glas jonomer ispun-veliki.........................................

9. Kompozitni ispun-mali ............................................

10. Kompozitni ispun-srednji.......................................

11. Kompozitni ispun-veliki .........................................

12. Kompozitna nadogradnja zuba ............................

13. Amalgamski ispun-mali.........................................

14. Amalgamski ispun-srednji.....................................

15. Amalgamski ispun-veliki........................................

16. Plombiranje mlečnog zuba....................................

17. Lečenje dubokog karijesa......................................

18. Amputacija zuba.....................................................

19. Devitalizacija...........................................................

20. Lečenje gangrene po seansi..................................

21. Endodontsko lečenje 1 korenog zuba...................

22. Endodontsko lečenje 2 korenog zuba...................

23. Endodontsko lečenje 3 korenog zuba ..................

24. Lečenje alveolita.....................................................

25. UZK zuba 1 vilice ...................................................

26. Poliranje zuba.........................................................

27. Lečenje gingivalnog/parodontalnog džepa..........

28. Fiberglas kočić.......................................................

29. Livena nadogradnja................................................

30. Uklanjanje stare krunice.........................................

31. Akrilatna proteza....................................................

32. Skeletirana proteza.................................................

33. Metalo-keramička kruna........................................

34. Bezmetalna kruna-cirkon.......................................

35. Keramička faseta...................................................

36. Splint protiv škripanja zuba...................................

37. Podlaganje proteze................................................

38. Reparatura proteze.................................................

39. Beljenje zuba ..........................................................

40. Zubni nakit..............................................................

41. Akrilatna klips proteza...........................................

42. Vertex proteza........................................................

43. Lokalna anastezija.................................................

0 din

500din

1000 din

1400 din

1800 din

800 din

1400 din

2000 din

2300 din

1200 din

1800 din

2200 din

2500 din

1200 din

1800 din

2000 din

800 din

500 din

600 din

600 din

1000 din

1600 din

2400 din

2900 din

800 din

900 din

1200 din

600 din

3500 din

3500 din

400 din

15000 din

25000 din

7500 din

20000 din

15000 din

6500 din

4500 din

2000 din

9500 din

1500 din

5500 din

30000 din

150 din

SMILE ART

DENTAL

STOMATOLOGIJA

Dr. Berta Anikó

 

062 145 87 11

STUDIO

TEHNIKA

Kopasz Tibor

 

062 899 78 22

Senta, Boška Jugovića 11.

 

024 814 119